VIEWMORE

Mỏ đá Hà Lĩnh

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển hạ tầng và bất động sản ngày càng tăng, AMD Grou...

VIEWMORE

UBND TỈNH THANH HÓA CHO PHÉP AMD GROUP LẬ...

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chính thức chấp thuận chủ trương cho...