Dự án DECO HOUSE, Vĩnh Phúc

Dự án DECO HOUSE, Vĩnh Phúc

Dự án: Dự án DECO HOUSE, Vĩnh Phúc

Mỏ và nhà máy núi Hà Lĩnh

Mỏ và nhà máy núi Hà Lĩnh

Dự án: Dự án đầu tư khai thác mỏ & Nhà máy sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE

Loang Mountain, Vinh Lam commune, Yen Dinh ward, Thanh Hoa province

Mỏ và nhà máy núi Loáng

Mỏ và nhà máy núi Loáng

Dự án: Dự án đầu tư khai thác mỏ & Nhà máy sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE

Loang Mountain, Yen Lam commune, Yen Dinh ward, Thanh Hoa province

Mỏ và nhà máy núi Bền

Mỏ và nhà máy núi Bền

Dự án: Dự án đầu tư khai thác mỏ & Nhà máy sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE

Ben Mountain, Vinh Minh commune, Vinh Loc ward, Thanh Hoa province