Cuộc sống tại AMD

Nơi công sở không đơn thuần là công việc bạn làm, mà là cuộc sống mỗi ngày. AMD Group tạo ra môi trường giao tiếp cởi mở, trung thực và thân thiện giữa các đồng nghiệp trong công ty, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân phát huy tiềm năng của mình.

Tìm hiểu thêm

Định hướng nghề nghiệp

Đến với môi trường AMD, bạn sẽ đảm nhận công việc phù hợp nhất, thúc đẩy sự năng động của mình. Công việc của bạn có thể không chỉ dừng ở quản lý, giải quyết các vấn đề hàng ngày mà còn bao gồm xây dựng các kế hoạch dài hạn và giải quyết những cơ hội và thách thức khác. Mỗi thành viên AMD tự hào với lối làm việc linh hoạt nhằm phục vụ cho những mục tiêu cốt lõi là cung cấp kịp thời dịch vụ/sản phẩm tới khách hàng, mang lại các con số tăng trưởng bền vững.

Tìm hiểu thêm

Chính sách cho người lao động

Trong xu thế hội nhập thế giới, AMD luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vây, chính sách nhân sự của AMD được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

Tìm hiểu thêm

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng tại AMD tôn trọng các giá trị công bằng và bình đẳng. Mọi ứng viên đều trải qua các vòng tuyển chọn như nhau và không có bất cứ sự ưu tiên nào. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo quy trình tuyển dụng và chọn lựa ứng viên được rõ ràng, minh bạch.

Tìm hiểu thêm