Không gian làm việc sáng tạo

AMD chú trọng duy trì văn hóa công ty độc đáo, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, và đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp phát huy tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên.

Tinh thần đồng đội

Tinh thần đồng đội thể hiện qua sự hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc nhằm hoàn thành những mục tiêu chung. Bên cạnh đó, công tác công đoàn ở AMD Group được đẩy mạnh. Khi đồng đội hoặc thân nhân đồng đội gặp nạn, mọi người luôn thăm hỏi, tìm cách giúp đỡ, chia sẻ. Sự chân thành, tình cảm trong quan hệ đồng nghiệp giúp các thành viên trong gia đình họ có sự cảm thông để nỗ lực vì công ty.

Tôn trọng sự khác biệt

AMD Group tôn trọng sự khác biệt ở mỗi cá nhân, tập trung vào những điểm mạnh của họ và tạo điều kiện để mỗi thành viên tự hoàn thiện bản thân hơn nữa. AMD tạo điều kiện tốt nhất để mỗi người xây dựng lộ trình thành công cho riêng mình.

Nét văn hóa độc đáo

AMD chú trọng duy trì văn hóa công ty độc đáo, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, và đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp phát huy tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên.