Các nhà máy sản xuất

Nhà máy xây dựng theo mô hình dự án xanh, công nghệ hiện đại nhất ngành đá hiện nay.
Dự án được thiết kế và xây dựng theo mô hình dự án XANH thân thiện với môi trường, áp dụng các công nghệ khai thác, sản xuất đá tiên tiến nhất hiện nay như: công nghệ cắt đá bằng dây kim cương, công nghệ xẻ, mài, đánh bóng không bụi... Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh và thảm thực vật được trồng mới xung quanh khu vực nhà máy, góp phần tạo cảnh quan xanh mát và điều hòa không khí. 
 
1. Nhà máy Sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE núi Loáng
 
 
Diên tích đất thuộc phạm vi dự án: 87.000 m2
Diên tích khai thác & xây dựng nhà máy: 60.000 m2
Trữ lượng khai thác: 1.825.919 m3
Công suất sản xuất: khoảng 500.000 m2/năm

2. Nhà máy Sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE núi Bền
 
 
Diện tích đất thuộc phạm vi dự án: 76.380 m2
Diện tích khai thác và xây dựng nhà máy: 60.000 m2
Trữ lượng khai thác: Trên 2,5 triệu m3
Công suất sản xuất: 300.000m2/năm 

3. Nhà máy Sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE núi Hà Lĩnh
 
 
Diện tích đất thuộc phạm vi dự án: 80.000 m2
Diện tích khai thác và xây dựng nhà máy: 60.000 m2
Trữ lượng khai thác: Trên 2,3 triệu m3
Công suất sản xuất: 300.000m2/năm