Cung cấp các loại vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật

Lĩnh vực được đội ngũ lãnh đạo của AMD dồn nhiều tâm huyết hiện nay là ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO
Hoạt động đầu tư công nghệ cao của AMD GROUP tập trung vào các lĩnh vực:
 
+ Công nghệ bảo quản và sau thu hoạch.
+ Công nghệ Y Sinh.
+ Công nghệ hóa dược.
+ Công nghệ thực phẩm.
+ Công nghệ môi trường.