SẢN PHẨM CHỦ YẾU

Không dừng lại ở việc nghiên cứu và đầu tư vào Khu công nghệ cao, AMD mở rộng sang kinh doanh về thiết bị khoa học công nghệ.

Đối tác chính