Đầu tư công nghệ cao

Tổ hợp đó vừa là nơi tạo ra sự kết nối giữa nhà khoa học với thị trường, giữa doanh nghiệp đầu tư KHCN và người tiêu dùng, vừa là nơi phát hiện nhân tố mới, ươm tạo, phát triển thương mại hóa những ý tưởng về KHCN mới, độc đáo và có ứng dụng cao trong thực tiễn.
AMD GROUP đầu tư xây dựng sàn giao dịnh về KHCN. Sàn giao dịch này là nơi kết nối giữa ba bên: Nhà phát minh, nhà khoa học – Doanh nghiệp – Người tiêu dùng. 

Hoạt động đầu tư công nghệ cao của AMD GROUP tập trung vào các lĩnh vực:

+ Công nghệ bảo quản và sau thu hoạch.
+ Công nghệ Y Sinh.
+ Công nghệ hóa dược.
+ Công nghệ thực phẩm.
+ Công nghệ môi trường.
 

Lĩnh vực hoạt động

  • -Cung cấp vật tư, máy móc thiết bị
  • -Cung cấp các loại vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật

Dự án đang triển khai

AMDSTONE natural stone mining & processing factory project


Tìm hiểu thêm về dự án