ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC TRẺ SÁNG TẠO
 
Nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi và là nền tảng vững chắc giúp AMD GROUP không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng.
 
27.003
 
Nhân sự chuyên
gia công nghệ cao
15.111
Chuyên Gia
cao cấp
80%
Nhân lực 
dưới độ tuổi 30