GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Adaptability
AMD Group luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu đề ra.
Mobilization
AMD Group luôn có khả năng và cam kết huy động tối đa nguồn lực trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và kịp thời nhất.
 
Dedication
AMD Group đề cao và tự hào về sự tận tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ nhân viên AMD